- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu 2017            - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/h
large imageThông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
18.073 tỷ đồng
Thu ngân sách năm 2016