Thông tin văn bản
Số ký hiệu 10/2018/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng , Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội - Tiền lương
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 31/05/2018