Thông tin văn bản
Số ký hiệu 16/2018/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Ngoại vụ
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 20/06/2018