Thông tin văn bản
Số ký hiệu 643/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Phê duyệt Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 08/03/2019