Thông tin văn bản
Số ký hiệu 31/2018/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 05/09/2018