Thông tin văn bản
Số ký hiệu 565/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2019
Lĩnh vực Du lịch
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 27/02/2019