Thông tin văn bản
Số ký hiệu 21-2018-QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Nội vụ
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 25/06/2018