Thông tin văn bản
Số ký hiệu 15/2018/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 20/06/2018