Thông tin văn bản
Số ký hiệu 33/2018/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 12/10/2018