Thông tin văn bản
Số ký hiệu 13/2018/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 31/05/2018