Thông tin văn bản
Số ký hiệu 26/2018/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 20/07/2018