Cơ hội điều trị tận gốc nhờ phát hiện tế bào nhiễm HIV ‘ngủ đông’

Việc các nhà khoa học Pháp phát hiện ra dấu hiệu sinh học, cho phép nhận biết những tế bào T đã nhiễm HIV trong trạng thái “ngủ đông” nằm lẫn trong số các tế bào khỏe mạnh, mở ra hy vọng điều trị tận gốc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.