Trong quá trình xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định đưa vào Luật PBGDPL và chọn ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật. (chi tiết)

Cảnh báo tình trạng dụ dỗ trẻ em bỏ học đi làm

Tình trạng dụ dỗ trẻ em người dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bỏ học đi làm tại TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra mấy năm nay, khiến nhiều gia đình lo lắng... Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần vào cuộc, kiên quyết ngăn chặn tình trạng này