Trong quá trình xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định đưa vào Luật PBGDPL và chọn ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật. (chi tiết)

Năm 2016, xây dựng được 1.082 “Tủ sách pháp luật”

Ngày 20-1-2017, ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh để tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017