Phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em

Thời gian qua, tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong tỉnh có giảm nhưng diễn biến rất phức tạp. Vì thế, đòi hỏi các ngành chức năng tăng cường hơn nữa việc trang bị kiến thức về giới tính, kỹ năng phòng, chống các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục cho trẻ em, học sinh.

Cứ 100 trẻ gái lại ‘thừa’ 20 trẻ trai

Cả nước hiện vẫn còn 45 tỉnh, thành phố có tỉ số giới tính khi sinh (tỉ lệ trẻ trai/trẻ gái) gia tăng và ở mức cao: Tỉ lệ sinh ra giữa trẻ trai và trẻ gái là 120,2/100.