Kiểm tra trên 50 doanh nghiệp về bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 2017, Sở đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 23 doanh nghiệp, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên 50 doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.