Khánh Hòa đảm bảo vốn đối ứng cho việc cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Cam Ranh và Suối Dầu

Ngày 17-7-2017, ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước...

Tăng cường năng lực chống chịu biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP).