Cải tiến kỹ thuật trồng chuối già hương tăng năng suất

Đề tài “Cải tiến kỹ thuật trồng chuối già hương tăng năng suất, không bị bệnh tuyến trùng rễ” của tác giả Lê Hoàng Oanh (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) vừa đạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII.