Sách điện tử Việt còn khó khăn trăm bề

Đã từng được kỳ vọng là một hướng đi thích hợp cho thị trường sách trong nước nhưng đến nay, với nhiều nhà xuất bản ở Việt Nam, sách điện tử (ebook) chính thức lâm vào tình trạng thua lỗ, tê liệt, chỉ còn vài đơn vị làm theo kiểu cầm chừng.

Kỹ năng sống

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc trong niên khóa 2017 - 2018 này tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (HS).

Đào tạo điều khiển phương tiện thuỷ nội địa 295 giờ học

Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Trong đó quy định chương trình đào tạo người lái phương tiện hạng nhất với thời gian 295 giờ/khóa học.