- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu 2017            - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/h

Hoa Tết:
Giá cao, sức mua yếu

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, các loại hoa, cây cảnh từ khắp nơi với đủ màu sắc, chủng loại... đang được tập trung về TP. Nha Trang để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.Thông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
18.073 tỷ đồng
Thu ngân sách năm 2016