SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Công Thương

 

SỞ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: Khu liên cơ II, Số 04 Phan Chu Trinh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: sct@khanhhoa.gov.vn; Điện thoại: (058)3822703, 3814879; Fax: (058)3824218

Website: http://sct.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc

058. 3822701

0903.505.467

nnminh.sct@khanhhoa.gov.vn

02

Lê Hoàng Thọ

Phó Giám đốc

058. 3825905

0901.460.025

lhtho.sct@khanhhoa.gov.vn

03

Trần Văn Ngoạn

Phó Giám đốc

058. 3822359

0913.452.375

tvngoan@khanhhoa.gov.vn

04

Cao Đình Phần

Phó Giám đốc

058. 3822112

0914.147.575

cdphan@khanhhoa.gov.vn

05

Lê Thu Hải

Phó Giám đốc

058. 3822967

0914.073.759

lthai@khanhhoa.gov.vn

06

Đỗ Thị Phương Trang

Chánh văn phòng

058. 3822703

0905.011.008

dtptrang@khanhhoa.gov.vn

Các tin khác