SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Ngoại vụ

 

SỞ NGOẠI VỤ

Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email:

Điện thoại: 058.3526420; Fax: 058.3560153

Website: http://sngv.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email

01

Nguyễn Quốc Trâm

Giám đốc

058.3526 415

nqtram@khanhhoa.gov.vn

02

Võ Thị Thùy Linh

Chánh Văn phòng

058.3526 421

vttlinh@khanhhoa.gov.vn


 

 

Các tin khác