SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn; Điện thoại: 058.3822906 - Fax: 058.3812943

Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại Cơ quan

Email

01

Trần Hòa Nam

Giám đốc

058.3822908

thnam@khanhhoa.gov.vn

02

Trần Minh Hải

Phó Giám đốc

058.3821509

tmhai@khanhhoa.gov.vn

03

Nguyễn Văn Nhựt

Phó Giám đốc

058.3822428

nvnhut@khanhhoa.gov.vn

04

Nguyễn Thị Hà

Phó Giám đốc

058.3561379

ntha.skhdt@khanhhoa.gov.vn

05

Hồ Quang Lanh

Chánh Văn phòng

058.3561927

hqlanh@khanhhoa.gov.vn


 

Các tin khác