SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Xây dựng

 

SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Khu liên cơ II, Số 04 Phan Chu Trinh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: sxd@khanhhoa.gov.vn; Điện thoại: 058.3822302; Fax: 058.3819362

Website: http://sxd.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email

01

Lê Văn Dẽ

Giám đốc

02583.560.847

lvde@khanhhoa.gov.vn

02

Trần Văn Thọ

Phó Giám đốc

02583.812.777

tvtho@khanhhoa.gov.vn

03

Nguyễn Văn Sơn

Phó Giám đốc

02583.815.195

nvson.sxd@khanhhoa.gov.vn

04

Lê Chí Nguyện

Phó Chánh Văn phòng - Phụ trách phòng

02583.813.386

lcnguyen@khanhhoa.gov.vn


 

Các tin khác