SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Xây dựng

 

SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Khu liên cơ II, Số 04 Phan Chu Trinh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: sxd@khanhhoa.gov.vn; Điện thoại: 058.3822302; Fax: 058.3819362

Website: http://sxd.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email

01

Lê Văn Dẽ

Giám đốc

0583.560.847

lvde@khanhhoa.gov.vn

02

Trần Quang Bửu

Phó Giám đốc

0583.819.966

tqbuu@khanhhoa.gov.vn

03

Nguyễn Văn Sơn

Phó Giám đốc

0583.815.195

nvson.sxd@khanhhoa.gov.vn

04

Nguyễn Minh Dũng

Phó Giám đốc

0583.812.777

nmdung.sxd@khanhhoa.gov.vn

05

Trần Thanh Giang

Chánh Văn phòng

0583.819.145

ttgiang.sxd@khanhhoa.gov.vn


 

Các tin khác