SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Y tế

SỞ Y TẾ

Địa chỉ: Khu liên cơ số 02, 03 Hàn Thuyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email:

Điện thoại: 058.3822987; Fax: 058.3827908

Website: http://syt.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email

01

Bùi Xuân Minh

Giám đốc

 

 

02

Lâm Quang Chứng

Phó giám đốc

 

 

03

Lê Tấn Phùng

Phó giám đốc

 

 

04

Nguyễn Đình Thoan

Phó giám đốc

 

 


 

Các tin khác