SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Khoa học và Công nghệ

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Nhà C3, Khu liên cơ 1,  số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn; Điện thoại: (058) 3824676; Fax: (84.58) 3824676

Website: http://www.dostkhanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Huỳnh Kỳ Hạnh

Giám đốc

058.3824677

0913.419.698

hkhanh@khanhhoa.gov.vn

02

Phạm Cao Cường

Phó Giám đốc

058.3815089

0983.158.218

pccuong@khanhhoa.gov.vn

06

Phạm Thùy Quyên

Phó Chánh Văn phòng

058.3824676

 

ptquyen@khanhhoa.gov.vn


 

Các tin khác