SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Giao thông vận tải

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Khu liên cơ II, Số 04 Phan Chu Trinh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: sgtvtkh@khanhhoa.gov.vn; Điện thoại: 058.3824270; Fax: 058.3825970

Website: http://sgtvt.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn Công Định

Giám đốc

058.3822.885

0913.461.949

 

02

Nguyễn Văn Dần

Phó Giám đốc

058.3822.282

0913.462.131

 

03

Cao Tấn Lợi

Phó Giám đốc

058.3818.963

0903.583.121

 

04

Vũ Văn Doanh

Q. Chánh Văn phòng

 

0905.185.376

 


Các tin khác