SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Văn hóa và Thể thao

 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Địa chỉ: 01-03 Ngô Quyền, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: shvttdl @khanhhoa.gov.vn; Điện thoại: 058.3826194 - 3822229; Fax: 058.3822260

Website: http://shvttdl.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn Khắc Hà

Giám đốc

0583.822848

0908.232585

nkha@khanhhoa.gov.vn

02

Lê Văn Hoa

Phó Giám đốc

0583.563441

0914.252623

lvhoa@khanhhoa.gov.vn

03

Võ Ngọc Hùng

Phó Giám đốc

0583.822846

0903.583349

vnhung@khanhhoa.gov.vn


 

Các tin khác