SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Nội vụ

SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Khu liên cơ số 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3827095       Fax: 058.3812986

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

01

Ngô Truyện

Giám đốc

058.3822086

02

Nguyễn Trọng Thái

Phó Giám đốc

058.3815665

03

Lưu Ngọc Phi

Phó Giám đốc

058.3829286

04

Mai Thu

Phó Giám đốc – Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng

058.3818040

05

Lê Thị Minh Nguyệt

Phó Phụ trách Văn phòng

058.3562444


 

Các tin khác