SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Tư pháp

 

SỞ TƯ PHÁP

Địa chỉ: 3A Hàn Thuyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: sotuphap@khanhhoa.gov.vn; Điện thoại: 058. 3822261; 058. 3822262

Website: http://stp.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại Cơ quan

Email

01

Lê Văn Hạ

Giám đốc

058.3822760

lvha@khanhhoa.gov.vn

02

Trần Quang Bình

Phó Giám đốc

058.3828138

tqbinh@khanhhoa.gov.vn

03

Đặng Văn Khánh

Phó Giám đốc

058.3825378

dvkhanh@khanhhoa.gov.vn

04

Phạm Quốc Đạt

Phó Giám đốc

058.3810817

pqdat@khanhhoa.gov.vn

05

Đào Đức Thắng

Chánh Văn phòng

058.3811633

ddthang@khanhhoa.gov.vn


 

Các tin khác