UBND tỉnh Khánh Hòa

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058. 3822661           Fax: 058. 3810891

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan01

Huỳnh Ngọc Bông

Chánh Văn phòng

02583.826517

 

02

Trần Khắc Hà

Phó Chánh Văn phòng

02583.821984

 

03

Ngô Xuân Quản

Phó Chánh Văn phòng

02583.819735

 


 

Các tin khác