GIAO THÔNG

Đường bộ

1. Bến xe

* Bến xe phía Bắc

 Địa chỉ: Đồng Đế - Đông Bắc, ngã ba Hòn Dung - TP. Nha Trang.

 Điện thoại: 058.3838788

* Bến xe phía Nam

Địa chỉ: 58 đường 23 Tháng 10, phường Vĩnh Hiệp - TP. Nha Trang.

Điện thoại: 058.3820227

2. Các hãng xe lớn

*Ngọc Trang

Địa chỉ: 76 Hùng Vương - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3521985

*Phương Trang

Địa chỉ: 07 Hoàng Hoa Thám - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3560248

*Trà Lan Viên

Địa chỉ: 10 Đinh Tiên Hoàng - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3528079

 *Hoàng Long

Địa chỉ: 66B 23 Tháng 10 - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3563377

*Hạnh Cafe

Địa chỉ: 10 Hùng Vương - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3527466

*Sinh Cafe

Địa chỉ: 02 Biệt Thự - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3522982

*Quang Hạnh

Địa chỉ: 02 Tôn Đản - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3521512

*Phương Nam

Địa chỉ: 03 Nguyễn Chánh - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3527529

*Liên Hưng

Địa chỉ: 17 Cao Bá Quát - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3872173

*Cúc Tùng

Địa chỉ: 71 Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.352471999 hoặc 0913452799

3. Tuyến xe buýt công cộng

*Quyết Thắng

Địa chỉ: 86 Trần Phú - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3526139

*Phương Trang

Địa chỉ: Đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3540779

Các tin khác