SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Thông tin và Truyền thông

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3563531       Fax: 058.3563530

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Phạm Duy Lộc

Giám đốc

058.3561999

0913.456714

pdloc@khanhhoa.gov.vn

02

Nguyễn Thị Trung Thu

Phó Giám đốc

058.3563536

0984.219123

nttthu@khanhhoa.gov.vn

03

Nguyễn Thị Hoa

Chánh văn phòng

058.3562444

0983.166394

nthoa@khanhhoa.gov.vn

Các tin khác