SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Khu liên cơ II, Số 04 Phan Chu Trinh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: sldtbxh@khanhhoa.gov.vn; Điện thoại: (0258)3822704; Fax: (0258) 3811505

Website: http://sldtbxh.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email

01

Nguyễn Văn Danh

Giám đốc

0258.3822206

nvdanh@khanhhoa.gov.vn

02

Mai Xuân Trí

Phó Giám đốc

0258.3816085

mxtri@khanhhoa.gov.vn

03

Trịnh Thị Hợp

Phó Giám đốc

0258.3822504

tthop@khanhhoa.gov.vn

04

Võ Bình Tân

Phó Giám đốc

0258.3563397

vbtan@khanhhoa.gov.vn

05

Nguyễn Vũ Minh Thư

Chánh Văn phòng

0258.3828942

nvmthu@khanhhoa.gov.vn


 

Các tin khác