SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Thanh tra tỉnh

THANH TRA TỈNH

Địa chỉ: 26 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn; Điện thoại: (058) 3523074; Fax: (058) 3524092

Website: http://thanhtra.khanhhoa.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Lê Hữu Trí

Chánh Thanh tra

058.3507878

0905.135493

lhtri@khanhhoa.gov.vn

02

Huỳnh Thương

Phó Chánh Thanh tra

058.3521280

0913.460021

hthuong@khanhhoa.gov.vn

03

Hoàng Trọng Dân

Phó Chánh Thanh tra

058.3521150

0913.452503

htdan.tt@khanhhoa.gov.vn

04

Nguyễn Văn Độ

Phó Chánh Thanh tra

058.3523769

0903.525696

nvdo@khanhhoa.gov.vn

05

Lý Nguyễn Nguyên Vũ

Chánh Văn phòng

058.3521716

0905.595779

lnnvu@khanhhoa.gov.vn

Các tin khác