SỞ TRỰC THUỘC UBND TỈNH

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Khu liên cơ II, Số 04 Phan Chu Trinh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: vp@khanhhoa.edu.vn; Điện thoại: 058.3822158 - 3817310; Fax: 058.3829234

Website: http://khanhhoa.edu.vn/

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Lê Tuấn Tứ

Giám đốc

058.3821119

0903.590331

lttu@khanhhoa.edu.vn

02

Phan Văn Dũng

Phó Giám đốc

058.3822126

0903.506494

pvdung@khanhhoa.edu.vn

03

Trần Quang Mẫn

Phó Giám đốc

058.3815283

0913.454569

tqman@khanhhoa.edu.vn

04

Hoàng Thị Lý

Phó Giám đốc

058.3816443

01699.988178

htly@khanhhoa.edu.vn

05

Huỳnh Vĩnh Khang

Chánh Văn phòng

058.3818625

 

hvkhang@khanhhoa.edu.vn


Các tin khác