THÔNG BÁO MỜI HỌP

9-1-2017 đến 13-1-2017

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai (9/1/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe các ngành báo cáo về hồ sơ đất đai, giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, việc thu hồi dự án và đấu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư tại số 48-48A Trần Phú, thành phố Nha Trang

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng;

- Lãnh đạo Ban QL DA Phát triển Khánh Hòa;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

 

Phòng họp số 02

25/MH-UBND

7h50

Ông Trần Sơn Hải

Tham dự buổi tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty Xăng dầu Phú Khánh cho đồng bào bị lũ lụt tỉnh Khánh Hòa

- Thường trực UBND tỉnh;

- Lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Phú Khánh.

 

Phòng họp số 01

27/GM-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

Hội nghị giao ban trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành Tài nguyên và Môi trường

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (triệu tập lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự);

- Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

 

Phòng họp giao ban trực tuyến

24/MH-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe báo cáo phương án hỗ trợ di dời các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm và quy mô đầu tư Dự án Khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung (giai đoạn 1).

Lãnh đạo các cơ quan:

Cá Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải;

- Cục Thuế tỉnh;

- UBND thành phố Nha Trang;

- BQLDA các CTXD thành phố Nha Trang;

- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 01

26/GM-UBND

14h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Hội nghị Sơ kết Chương trình phối hợp giữa ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Cựu Chiến binh tỉnh năm 2016

- Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Ngoại vụ;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa;

- Văn phòng UBND tỉnh.

Nội dung:

 

Phòng họp số 03

23/GM-UBND

Thứ ba (10/1/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Ban Quản lý KKT Vân Phong báo cáo về chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưõng kết hợp với Du lịch Phương Hòa

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ban Quản lý KKT Vân Phong;

- Sở Tài nguyên và Môi tmờng;

- UBND thị xã Ninh Hòa;

- Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh;

- Công ty TNHH Xây dựng Phương Hoàng

Phòng họp số 02

28/GM-UBND

8h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong báo cáo các nội dung liên quan về cơ chế chính sách đặc thù cho Đề án Xây dựng đặc khu kinh tế Vân Phong

- Ông Trần Sơn Hải: PCT UBND tỉnh, Tổ trưởng;

- Ông Hoàng Đình Phi: Trưởng Ban QLKKT Vân Phong, Tổ phó;

- Ông Ngô Truyện: Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ viên;

- Ông Trần Hoà Nam: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ viên;

- Ông Lê Hữu Hoàng: Giám đốc Sở Tài chính, Tổ viên;

- Ông Võ Tấn Thái: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ viên;

- Ông Lê Văn Hạ: Giám đốc Sở Tư Pháp, Tổ viên;

- Ông Võ Quốc Trâm: Giám đốc Sở Ngoại vụ, Tổ viên;

- Ông Trầm Kim Bảo: Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, Tổ viên;

- Ông Ngô Xuân Quản: Phó Văn phòng UBND tỉnh, Tổ viên;

- Ông Nguyễn Hữu Nghị: Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Ban QLKKT Vân Phong, Tổ viên;

- Cục Trưởng Cục Thuế Khánh Hòa;

- Cục Trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa;

- Giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl Nha Trang.

 

Phòng họp số 02

33/GM-UBND

14h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Cục Thuế tỉnh và các ngành báo cáo về nghĩa vụ tài chính về đất đai của Dự án Nha Trang Sao

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Nha Trang Sao.

 

Phòng họp số 02

29/MH-UBND

14h30

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Xây dựng, Công ty CP Bất động sản Hà Quang và các ngành báo cáo về vướng mắc xác định giá đất dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I&II

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Bất động sản Hà Quang.

 

Phòng họp số 02

32/MH-UBND

15h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thanh tra đất đai việc chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang (UBND thành phố Nha Trang triệu tập UBND xã Vĩnh Thái cùng dự

Phòng họp số 02

40/DH-UBND

thay Giấy mời

30/MH-UBND

15h30

Ông Đào Công Thiên

Làm việc điều chỉnh ranh giới Nhà máy nước Suối Dầu

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, NN&PTNT;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần cấp thoát nước Suối Dầu;

- Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thuỷ lợi Nam Khánh Hòa;

- Lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm (triệu tập lãnh đạo UBND xã Suối Tân cùng dự họp).

 

Phòng họp số 02

41/DH-UBND

thay Giấy mời

35/MH-UBND

Thứ tư (11/1/2017)

8h00

Ông Đào Công Thiên

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017

- Chánh và các Phó Chánh thanh tra tỉnh;

- Chánh và các Phó Chánh văn phòng; Trưởng và Phó Phòng - Thanh tra tỉnh;

- Chánh thanh tra một số Sở, huyện, thị xã, thành phố (do Chánh Thanh tra tỉnh mời);

- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa (dự và đưa tin).

 

Phòng họp Giao ban trực tuyến - Trụ sở VNPT Khánh Hòa

36/GM-UBND

 

 

Hoãn họp làm việc với Công ty cổ phần Nhôm Khánh Hòa liên quan kết quả thanh tra đất đai của Công ty cổ phần Nhôm Khánh Hòa tại số 20 đường Nguyễn Xiển, thành phố Nha Trang theo Giấy mời số  31/MH-UBND

 

 

43/HH-UBND

14h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế báo cáo về công tác đánh giá tác động môi trường của dự án Bệnh viên đa khoa thành phố Nha Trang

- Lãnh đạo Sở :Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Uỷ viên phản biện Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Bệnh viên đa khoa thành phố Nha Trang

Phòng họp số 02

34/MH-UBND

15h00

Ông Nguyễn Duy Bắc

Nghe báo cáo việc soạn thảo đề cương, nội dung và các vấn đề liên quan đến in ấn, phát hành ấn phẩm DVD và sách giới thiệu, quảng bá xúc tiến đầu tư, du lịch,... về Khánh Hòa phục vụ APEC 2017 tại Khánh Hòa

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Các sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính;

- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Khánh Hòa;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 01

45/MH-UBND

Thứ năm (12/1/2017)

8h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án Hệ thống tưới sau thuỷ điện EaKrongRou

- Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa;

- Ban QLDA các Công trình Giao thông và Thuỷ lợi;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Phòng Nội chính, Xây dựng, Kinh tế - Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 02

39/GM-UBND

9h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh

- Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở xây dựng, UBND huyện Vạn Ninh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 02

38/GM-UBND

10h30

Ông Nguyễn Duy Bắc

Tiếp xã giao Đoàn Tổng Lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh

- Các sở: Ngoại vụ, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Phóng viên Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa

(đưa tin).

 

Phòng tiếp khách quốc tế

42/MH-UBND

Thứ sáu (13/1/2017)

14h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Nghe báo cáo việc xây dựng Đền thờ Trần Đường tại huyện Vạn Ninh

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao;

- UBND huyện Vạn Ninh;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 02

44/GM-UBND

15h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Nghe báo cáo việc triển khai công tác vận động tài trợ cho Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017; Danh sách khách quốc tế mời dự khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017

* Đại biu mời:

- Các Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Công Thương, Thông tin và Truyền Thông, Du lịch, Ngoại vụ.

- Các Giám đốc các Ban quản lý: Khu Kinh tế Vân Phong, Khu Du lịch bán đảo Cam Ranh;

* Đại biểu triệu tập: Một s thành viên Ban Tổ chức

- Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Quốc Trâm, Giám đốc Sở Ngoại vụ;

- Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó giám đốc Sở Tài chính.

 

Phòng họp số 02

46/MH-UBND

Các tin khác