THÔNG BÁO MỜI HỌP

17-4-2017 đến 21-4-2017

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai (17/4/2017)

9h30

Ông Nguyễn Đắc Tài

Nghe báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017

Tiểu ban Nội dung:

- Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: Trưởng Tiểu ban;

- Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Thành viên;

Tiểu ban Quảng bá - Thông tin tuyên truyền:

- Ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Trưởng Tiểu ban;

- Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa: Thành viên;

Tiểu ban Hậu cần:

- Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó giám đốc Sở Tài chính: Trưởng Tiểu ban;

- Ông Cao Đình Phần, Phó giám đốc Sở Công Thương: Thành viên;

- Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND thành phố Nha Trang: Thành viên.

 

Phòng họp số 02

285/MH-UBND

Thứ ba (18/4/2017)

7h30

Ông Lê Đức Vinh

Kiểm tra thực tế khu bãi rác Hòn Rọ, Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại

- Phó chủ tịch Đào Công Thiên;

- Lãnh đạo Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát môi trường cùng dự);

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Môi trường cùng dự);

- Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (thông báo Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Ninh An cùng dự);

- Lãnh đạo Sở: Tài chính; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo BQL Khu kinh tế Vân Phong;

- Lãnh đạo các Ban: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đoàn TNCS HCM tỉnh;

- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa;

- Công ty CP Môi trường Khánh Hòa;

- Công ty CP Đô thị Ninh Hòa.

 

 

280/MH-UBND

 

8h15

Ông Lê Đức Vinh

Làm việc tại trụ sở UBND thị xã Ninh Hòa

Đoàn Kiểm tra thực tế;

UBND thị xã Ninh Hòa thông báo, mời gồm:

- Bí thư thị uỷ Ninh Hòa;

- Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa;

- Các ban Đảng Thị uỷ Ninh Hòa; Chủ tịch UBMTTQ VN và Trưởng các tổ chức đoàn thể thị xã (Đoàn TNCS HCM, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh,...)

- Các Phòng, ban liên quan của UBND thị xã Ninh Hòa;

- Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Ninh An và Trưởng các tổ chức, đoàn thể xã; Trưởng thôn Ninh ích.

 

 

8h00

Ông Trần Sơn Hải

Nghe Sở Tài chính báo cáo thực hiện Quy chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra phê duyệt quyết toán theo Quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh và Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

- Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Phòng: Xây dựng nhà đất, Nội chính.

 

Phòng họp số 01

281/GM-UBND

9h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Tài chính, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Cảng Nha Trang báo cáo Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty; Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng vốn theo Giấy mời số 294/MH-UBND

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thành viên Tổ giúp việc công tác chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Cảng Nha Trang;

- Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp: Sở Nội vụ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Liên đoàn lao động tỉnh; Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, Ban tổ chức Tỉnh uỷ.

 

Phòng họp số 2

297/MH-UBND

14h00

Ông Trần Sơn Hải

Làm việc với xã Diên Bình (huyện Diên Khánh) về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT.

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Diên Khánh.

- Về phía xã:

+ Cấp uỷ Xã;

+ Thường trục HĐND, UBND xã;

+ Lãnh đạo UB MTTQVN và các Đoàn thể xã;

+ Các vị Trưởng thôn.

- Đài Phát thánh- Truyền hình, Báo Khánh Hòa.

 

Văn phòng UBND xã Diên Bình

283/GM-UBND

Thứ tư (19/4/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thanh tra đất đai tại số 12 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

 

Phòng họp số 2

286/MH-UBND

7h15

Ông Lê Đức Vinh

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về đề xuất đầu tư xây dựng kho chứa nhiên liệu hàng không Jet A-1, Khu hàng tổng hợp và hàng lỏng tại Cảng Cam Ranh

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng;

- Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

- Lãnh đạo UBND thành phố Cam Ranh;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam.

Phòng họp số 2

300/MH-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

Làm việc với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý vướng mắc liên quan thực hiện dự án tại lô D4a Khu du lich Bán đảo Cam Ranh

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;

- Lãnh đạo Ban QL Khu du lịch bán đảo Cam Ranh;

- Lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm;

- Cục Thuế tỉnh;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh;

- Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

 

Phòng họp số 01

296/MH-UBND

304/MH-UBND

8h00

 

Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017 của tỉnh Khánh Hòa

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Các cơ quan, thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh.

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Giao thông - Vận tải, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Thông tin và Truyền thông.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

- Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa, Cục Thông kê tỉnh.

- Lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Ban Quản lý dự án phát ừiển tỉnh Khánh Hòa.

- Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và thị xã Ninh Hòa.

- Lãnh đạo Công an tỉnh.

- Lãnh đạo Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Phòng Tiếp khách quốc tế

295/GM-UBND

8h30

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong báo cáo các nội dung liên quan đến Đề án Đặc khu Hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tập đoàn Vingroup.

 

Phòng họp số 2

291/GM-UBND

10h00

Ông Đào Công Thiên

Làm việc với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các ngành của tỉnh Khánh Hòa xử lý vướng mắc liên quan thực hiện dự án tại lô D4a Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch Cá Tầm

- Các thành viên cổ đông của Công ty cổ phần PT Nga Cam Ranh.

Phòng họp số 01

298/MH-UBND

10h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Tài chính, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Cảng Nha Trang báo cáo Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty; Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng vốn

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thành viên Tổ giúp việc công tác chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp: Sở Nội vụ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Liên đoàn lao động tỉnh; Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, Ban tổ chức Tỉnh uỷ;

- Người đại điện vốn nhà nước tại Công ty CP Cảng Nha Trang.

 

Phòng họp số 2

299/MH-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cấp phép xây dựng Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Khánh Hòa

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Công an tỉnh;

- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Phòng họp số 2

290/GM-UBND

14h00

Ông Trần Sơn Hải

Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa

- Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ gồm Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.

- Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa.

- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 1

282/GM-UBND

Thứ năm (20/4/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Nội vụ báo cáo tình hình biên chế công chức của Văn phòng HĐND tỉnh

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 2

289/GM-UBND

 

 

Hoãn họp thẩm định dự án Quy hoạch chi tiết cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 theo Giấy mời số 288/GM-UBND

 

 

306/TB-UBND

8h00

Ông Nguyễn Duy Bắc

Nghe Sở Giáo dục báo cáo Kế hoạch Dạy bơi, phòng chống đối nước cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020

Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông.

- UBND các huyện, thị xã và thành phố.

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 02

287/MH-UBND

8h30

Ông Trần Sơn Hải

Làm việc với xã Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn) về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn.

- Về phía xã:

+ Cấp uỷ Xã;

+ Thường trực HĐND, UBND xã;

+ Lãnh đạo UB MTTQVN và các Đoàn thể xã;

+ Các vị Trưởng thôn.

- Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Khánh Hòa.

 

Văn phòng UBND xã Ba Cụm Nam

284/GM-UBND

 

 

Hoãn họp Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về địa điểm di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Giấy mời số 293/MH-UBND

 

 

303/UBND-KT

Thứ sáu (21/4/2017)

8h00

Ông Lê Đức Vinh

Làm việc về công tác đảm bảo trật tự an ninh, vệ sinh môi trường khu vực thôn Ninh ích, xã Ninh An

 - Phó chủ tịch Đào Công Thiên;

- Sở, ban, ngành:

+ Lãnh đạo Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát môi trường cùng dự);

+ Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Môi trường cùng dự);

+ Lãnh đạo Sở Tài chính;

+ Lãnh đạo Sở Xây dựng;

+ Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Lãnh đạo BQL Khu kinh tế Vân Phong;

+ Lãnh đạo các Ban Đảng: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính Tỉnh uỷ;

+ Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tố quốc Việt Nam tỉnh;

+ Đoàn TNCS HCM tỉnh;

+ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh;

+ Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

+ Đài PTTH, Báo Khánh Hòa;

- Thị xã Ninh Hòa: (UBND thị xã Ninh Hòa thông báo đến các cá nhân, đơn vị)

+ Bí thư thị uỷ Ninh Hòa; Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa; Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa;

+ Các ban Đảng - Thị uỷ Ninh Hòa; Chủ tịch UBMTTQVN và Trưởng các tổ chức đoàn thể thị xã (Đoàn TNCS HCM, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh,...)

+ Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa;

+ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; các Phòng, ban liên quan của UBND thị xã Ninh Hòa;

+ Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Ninh An, Chủ tịch UBND xã Ninh An và Trưởng các tổ chức, đoàn thể xã; Trưởng thôn Ninh ích.

- Các Doanh nghiệp, đơn vị liên quan:

+ Công ty CP Môi trường Khánh Hòa;

+ Công ty CP Đô thị Ninh Hòa.

+ Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Phát Hưng   Cty CP Đô thị Ninh Hòa;

+ Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD công trình Tín Phát.

 

UBND thị xã Ninh Hòa

302/MH-UBND

10h30

Ông Đào Công Thiên

Làm việc với Đại sứ quán Ôxtrâylia tại Hà Nội về tìm hiểu cơ hội thực hiện các dự án hợp tác phát triển trong lĩnh vực cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh

- Đại sứ quán Oxtrâylia tại Hà Nội;

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư;

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Khánh Hòa.

 

Phòng họp số 01

307/GM-UBND

 

 

Hoãn họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự án Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030 theo Giấy mời số 292/GM-UBND

 

 

301/GM-UBND

Các tin khác