THÔNG BÁO MỜI HỌP

20-3-2017 đến 24-3-2017

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai (20/3/2017)

14h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo vướng mắc công tác bồi thường hỗ trợ dự án Khu trung tâm đô thị, thương mại dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang (triệu tập các ngành và UBND phường liên quan cùng dự họp);

- Lãnh đạo Trường Sỹ quan Không quân;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Nha Trang;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

 

Phòng họp số 2

216/MH-UBND

Thứ ba (21/3/2017)

8h00

Ông Nguyễn Duy Bắc

Họp lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh Khánh Hòa lần thứ 14 năm 2017

- Các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh Khánh Hòa lần thứ 14 năm 2017 (Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

- Các thành viên Tổ Thư ký của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Khánh Hòa lần thứ 14 năm 2017 (Tổ Thư ký được thành lập theo Quyết định số 709/QĐ-HĐ ngày 16/3/2017 của Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Khánh Hòa lần thứ 14 năm 2017)

 

Phòng họp số 2

218/MH-UBND

8h00

Ông Trần Sơn Hải

Nghe Sở Du lịch báo cáo tình hình, nhu cầu, khả năng đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực Ngành Du lịch Khánh Hòa

- Các sở: Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh, Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa;

- Các Trường: Đại học Nha Trang, Đại học Khánh Hòa, Cao đẳng Nghề Nha Trang, Cao đẳng Du lịch Nha Trang;

- Các Công ty cổ phần: Hoàn cầu Nha Trang, Du lịch Long Phú, Vinpearl Nha Trang;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 1

219/MH-UBND

8h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Nghe báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị và công tác vận động tài trợ cho Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017

I. Tiểu ban Nội dung:

1. Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Thành viên;

3. Ông Trần Văn Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thành viên;

II. Tiểu ban Quảng bá - Thông tin tuyên truyền:

1. Ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa:Thành viên;

3. Ông Lê Hoàng Triều, Phó tổng biên tập Báo Khánh Hòa: Thành viên;

III. Tiểu ban Hậu cần:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó giám đốc Sở Tài chính: Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Nguyễn Đình Thoan, Phó giám đốc Sở Y tế: Thành viên;

3. Ông Cao Đình Phần, Phó giám đốc Sở Công Thương: Thành viên;

IV. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa; Tổng Công ty Khánh Việt.

 

Phòng tiếp khách quốc tế

221/MH-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tài chính báo cáo về giá đất dự án Khu du lịch Hải đảo.

-Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Công ty CP Du lịch Hải Đảo.

 

Phòng họp số 2

220/MH-UBND

8h20

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thanh tra đất đai một số dự án phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch vả Đâu tư, Tư pháp;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Dệt May Liên Phương;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp K-Homes.

 

Phòng họp số 2

217/MH-UBND

9h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tư pháp báo cáo về trường hợp chuyển tiền thi hành án đối với Công ty TNHH Ngọc Lan theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

- Văn phòng UBND tỉnh (Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Xây dựng Nhà đất, Phòng Nội chính);

- Lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban Quản lý dự án Khu du lịch bán đảo Cam Ranh;

- UBND huyện Cam Lâm;

- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Khánh Hòa;

- Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Nha Trang.

 

Phòng họp số 3

224/GM-UBND

14h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Họp Ban Chỉ đạo Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài kiêm trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Khánh Hòa.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án số hoá (theo danh sách đính kèm).

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 2

215/GM-UBND

14h00

Ông Nguyễn Duy Bắc

Thông qua kết quả kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016 tỉnh Khánh Hòa

Các thành viên Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa (được thành lập theo Quyết định số 3922/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

 

Phòng họp số 3

226/GM-UBND

Thứ tư (22/3/2017)

8h00

 

Tham dự Hội nghị công bố quyết định kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong thực hiện chính sách tại Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 và Nghi định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

- Lãnh đạo các ngân hàng thương mại cho vay để thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh.

 

Phòng họp số 1

229/GM-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

- 08 giờ 00: Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác 2017 phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh (họp Ban Chỉ đạo).

- 09 giờ 00: Thống nhất biện pháp xử lý khắc phục các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy

(Lãnh đạo các sở ngành: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Nha Trang).

 

- Các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch;

 

Phòng họp số 3

223/GM-UBND

14h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Công ty cổ phần phát triển Nga Cam Ranh và Công ty Cổ phần Du lịch Cá Tầm báo cáo vướng mắc liên quan thực hiện dự án tại lô D4a Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở: Tài nguyên, xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Ban QL Khu du lịch bán đảo Cam Ranh;

­- Lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm;

­- Lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch Cá Tầm;

­- Công ty Cổ phần PT Nga Cam Ranh.

 

Phòng họp số 2

230/MH-UBND

Thứ năm (23/3/2017)

8h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe báo cáo phương án thực hiện nạo vét khơi thông dòng chảy và xây dựng kè đoạn sông Quán Trường (đoạn từ cầu Ké đến cầu đường sắt).

Lãnh đạo các cơ quan:

- Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;

- UBND thành phố Nha Trang, UBND xã Vĩnh Hiệp;

- Ban QLDA các công trình xây dựng Nha Trang;

- Công ty Cổ phần TOYOTA Nha Trang;

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Khánh Hòa;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 2

231/GM-UBND

14h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe các ngành, địa phương báo cáo về công tác đảm bảo trật tự an ninh, vệ sinh môi trường tại thôn Ninh ích, xã Ninh An (liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại; Bãi rác Hòn Rọ)

- Lãnh đạo Công an tỉnh (Phó Giám đốc Hồ Anh Quý, Phó Giám đốc Nguyễn Viết Định);

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trương;

- Lãnh đạo thị uỷ Ninh Hòa;

- UBND thị xã Ninh Hòa (Thông báo Trưởng Công an thị xã, Chủ tịch UBND xã Ninh An cùng dự);

- Lãnh đạo Sở: Xây dựng; Tài chính; Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo BQL Khu kinh tế Vân Phong;

- Lãnh đạo các Ban: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Lãnh đạo Công ty cổ phận Đô thị Ninh Hòa;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường Khánh Hòa.

 

Phòng họp số 2

228/MH-UBND

Thứ sáu (24/3/2017)

8h00

Ông Trần Sơn Hải

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành liên quan báo cáo các vướng mắc trong quá trình phối hợp quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Y tế, Tài chính, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và PTNT;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh;

- Lãnh đạo Cục thuế tỉnh;

- Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh;

- Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

 

Phòng họp số 3

232/GM-UBND

8h00

Ông Trần Sơn Hải

Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các vướng mắc trong quá trình phối hợp quản lý hoạt động của các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và PTNT;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh;

- Lãnh đạo Cục thuế tỉnh;

- Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh;

- Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Phòng họp số 3

222/GM-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đôi với ông Đoàn Công Nhân

Các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với ông Đoàn Công Nhân - người được đề nghị xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển (được thành lập theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phòng họp số 2

227/GM-UBND

9h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc đầu tư Kè bảo vệ sông Trường giai đoạn 2

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- UBND huyện Cam Lâm.

 

Phòng họp số 2

225/GM-UBND

 


Các tin khác