THÔNG BÁO MỜI HỌP

13-2-2017 đến 17-2-2017

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai (13/2/2017)

14h00

Ông Đào Công Thiên

Làm việc với Trường Sỹ quan Không quân

 - Các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Giao thông vận tải;

- UBND thành phố Nha Trang;

- Ban quản lý Dự án Phát triển tỉnh;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

 

Phòng họp Ban Giám hiệu Trường Sỹ quan Không quân

1179/UBND-XDNĐ

Thứ ba (14/2/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương báo cáo dự án Điện mặt trời của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm;

- Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

Phòng họp số 02

95/GM-UBND

7h30

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo điều chỉnh dự án đầu tư Trung tâm thương mại và Chung cư Vikoda tại số 28 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Phòng họp số 02

96/GM-UBND

7h45

Ông Lê Đức Vinh

Thường trực UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo việc tham mưu ban hành một số nội dung quy định Quản lý quy hoạch kiến trúc tại thành phố Nha Trang

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải;

- UBND thành phố Nha Trang.

 

Phòng họp số 02

98/GM-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Ban QL Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và các ngành báo cáo về giá trị tiền sử dụng đất Khu đất số 48-48A Trần Phú

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đâu tư;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo Ban QL Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

 

Phòng họp số 01

92/MH-UBND

8h30

Ông Lê Đức Vinh

Kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án: Đường Phong Châu, Đường Cao Bá Quát - cầu Lùng

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (mời các nhà thầu thi công, tư vấn cùng tham dự).

 

Tập trung tại UBND tỉnh

102/MH-UBND

8h30

Ông Đào Công Thiên

Nghe Cục Thuế tỉnh và các ngành báo cáo về nghĩa vụ tài chính về đất đai của Công ty TNHH Miền Nhiệt đới Nha Trang

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Cục thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Công ty TNHH Miền Nhiệt đới Nha Trang.

 

Phòng họp số 01

90/MH-UBND

8h45

Ông Đào Công Thiên

Nghe Cục Thuế tỉnh và các ngành báo cáo về miễn tiền thuê đất của Công ty TNHH Ngọc Lan

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo Ban QL Khu du lịch Bốn đảo Cam Ranh.

 

Phòng họp số 01

91/MH-UBND

Thứ tư (15/2/2017)

7h30

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc Công ty cổ phần Vinpearl xin chuyển giao các dự án do sát nhập doanh nghiệp

- Thường trực UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Phòng họp số 03

108/GM-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và UBND thành phố Nha Trang báo cáo việc thực hiện các bước thủ tục trước khi cưỡng chế thu hồi đất Khu đất số 48-48A Trần Phú

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Ban QL Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn- Chi nhánh Khánh Hoà;

- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khánh Hoà.

 

Phòng họp số 02

107/MH-UBND

14h30

Ông Nguyễn Đắc Tài

Khảo sát địa điểm xây dựng Đền thờ Danh nhân Trần Đường

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Các sở: Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Vạn Ninh;

- Trung tâm Quản lý Di tích tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

UBND huyện Vạn Ninh

93/GM-UBND

15h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe báo cáo tiến độ, vốn thực hiện và các vướng mắc liên quan đến các Dự án: Đường Phong Châu, Đường Cao Bá Quát - cầu Lùng, Đường cất hạ cánh số 2 - Cảng HKQT Cam Ranh

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;

- Lãnh đạo: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Nha Trang, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty cổ phàn Tập đoàn Phúc Sơn.

 

Phòng họp số 03

94/MH-UBND

Thứ năm (16/2/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Tài chính báo cáo việc hỗ trợ kinh phí đối với 02 tuyến xe buýt do Công ty TNHH Quyết Thắng thực hiện nhưng chưa được hỗ trợ giá

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Sở Tài chính.

- Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 02

103/GM-UBND

7h30

Ông Lê Đức Vinh

Nghe báo cáo, đề xuất hình thức lựa chọn chủ đầu tư nhà ở thương mại tại khu đất phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;

- Lãnh đạo: UBND thành phố Nha Trang, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty cổ phần Vinpearl.

 

Phòng họp số 02

109/MH-UBND

8h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Nghe báo cáo việc triển khai công tác  vận động tài trợ cho Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017

- Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ;

- Giám đốc các Ban quản lý: Khu Kinh tế Vân Phong, Khu Du lịch bán đảo Cam Ranh;

- Một số thành viên Ban Tổ chức:

+ Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

+ Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

+ Ông Nguyễn Quốc Trâm, Giám đốc Sở Ngoại vụ;

+ Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;

+ Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó giám đốc Sở Tài chính.

 

Phòng họp số 03

99/MH-UBND

8h00

 

Tham dự hội nghị tổng kết và khen thưởng của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

(Chương trình chi tiết)

a. Cấp tỉnh:

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chi đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh (Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 và Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 28/01/2016);

- Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Lãnh đạo Cục Thống kê;

- Đại diện các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (giao Ban thi đua khen thưởng tỉnh mời trực tiếp);

b. Cấp huyện:

- Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện, thị xã, thành phố;

- Tổ thường trực Tổng điều tra huyện, thị xã, thành phố (2 người/huyện).

 

Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa

104/GM-UBND

8h45

Ông Nguyễn Duy Bắc

Họp Ban Điều hành Dự án nâng cao năng suất chất lượng và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

- Các thành viên Ban Điều hành Dự án nâng cao năng suất chất lượng và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 (theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh).

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 01

97/GM-UBND

8h00

Ông Trần Sơn Hải

Tổng kết tình hình hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ngành Du lịch Khánh Hòa

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương;

- Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa;

- Các doanh nghiệp Du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

Hội trường Apollo - Khách sạn Liberty Central Nha Trang

89/GM-UBND

14h00

Ông Nguyễn Duy Bắc

Đi kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị tại các địa điểm tổ chức APEC 2017

- Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017.

- Sở Ngoại vụ (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, Phó trưởng tiểu ban Lễ tân và Hậu cần);        

- Sở Văn hóa và Thể thao (Phó trưởng Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền);

- Công an tỉnh (Phó trưởng tiểu ban An ninh và Y tế);

- Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND thành phố Nha Trang, Văn phòng UBND tỉnh (thành viên Ban Chỉ đạo).

 

Tập trung, khởi hành tại Văn phòng UBND tỉnh

100/MH-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong;

- UBND các huyện: Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh;

- UBND thị xã Ninh Hoà;

- Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa;

- Tổng công ty Khánh Việt;

- Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong.

 

Phòng họp số 02

106/GM-UBND

14h00

Ông Đào Công Thiên

Làm việc với Đoàn công tác ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV về tình hình thực thi pháp luật thủy sản trên địa bàn tỉnh

- Lãnh dạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tư pháp; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Hội nghề cá tỉnh;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển;

- Các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT liên quan đến lĩnh vực Thủy sản.

Tập trung, khởi hành tại Văn phòng UBND tỉnh

105/GM-UBND

Thứ sáu (17/2/2017)

8h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính báo cáo hồ sơ xác định giá đất dự án Khu nhà ở gia đình quân đội K98-NT

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch vả Đầu tư;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo TCT Xây dựng Công trình Hàng không ACC.

 

Phòng họp số 02

110/MH-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe báo cáo Dự thảo Đề cương tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo một số cơ quan khối Đảng và sở ban ngành đơn vị:

+ Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

+ Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giao thông Vận tải, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao;

+ Các Ban Quản lý: Khu Kinh tế Vân Phong, Dự án phát triển tỉnh, Khu Du lịch Bán đảo Cam Ranh.

+ UBND thành phố Nha Trang;

+ Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 03

101/MH-UBND

14h00

Ông Trần Sơn Hải

Làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch về hoạt động du lịch Khánh Hòa

- Ban Giám đốc Sở Du lịch;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và Chi hội Lữ hành, Chi hội Khách sạn - Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 01

111/MH-UBND

Các tin khác