- Tắt sóng truyền hình tương tự tại Nha Trang, 10 xã Diên Khánh, 5 xã Khánh Vĩnh từ 23h59 ngày 31-12-2017           - Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 33,122,266

TRUY CẬP THÁNG: 289,119

ĐANG ONLINE: 3,978

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng miền núi

Bộ VHTT&DL vừa ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2022”.18.964 tỷ đồng ước đạt thu ngân sách năm 2017