Phía sau trang sử Gạc Ma

Trong trận hải chiến ở Trường Sa 1988, ngoài 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh, có 9 người bị Trung Quốc bắt giữ. Trở về Việt Nam sau 3 năm bị giam giữ, những người lính năm xưa mỗi người một ngã rẽ cuộc đời. Thế nhưng, ở họ vẫn vẹn nguyên nghĩa tình đồng đội.