Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu. (chi tiết)

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XIII

Ngày 2-7, tại TP. Nha Trang, gần 300 đội viên tiêu biểu đã tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII, giai đoạn 2014 - 2017. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.