Khánh Hòa tiềm năng và triển vọng

Khánh Hòa là một tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, có vùng biển đảo rộng lớn với hơn 200 hòn đảo lớn, nhỏ. Khánh Hòa có nguồn lao động dồi dào, dân số trung bình khoảng 1.212.877 người (năm 2016),

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) chưa được nhiều, còn gặp một số rào cản. Chính vì vậy, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ DN nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, DN khoa học và công nghệ (KH-CN)...