Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng người thương đi về

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/hThông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
18.073 tỷ đồng
Thu ngân sách năm 2016