KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc chi trả chế độ hỗ trợ đền bù khi thực hiện Dự án Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Suối Tân (Huyện Cam Lâm) và phường Cam Phúc Bắc (thành phố Cam Ranh)

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc chi trả chế độ hỗ trợ đền bù khi thực hiện Dự án Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Suối Tân (Huyện Cam Lâm) và phường Cam Phúc Bắc (thành phố Cam Ranh).

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

- Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh có 432 trường hợp bị ảnh hưởng thu hồi đất, giải tỏa nhà và vật kiến trúc với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ  được phê duyệt là 8.591.638.316 đồng, trong đó: kinh phí của BOT: 599.978.270 đồng; kinh phí của tỉnh: 7.991.660.046 đồng (trong đó: Tiền bồi thường về đất: 1.098.943.500 đồng/133 trường hợp, tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất 6.892.716.546 đồng).

Hiện nay, đã chi trả: 7.233.022.093 đồng/426 trường hợp, chưa chi trả: 1.358.616.223 đồng, trong đó:

+ Tiền bồi thường về đất 1.098.943.500 đồng/133 trường hợp.

+ Tiền tài sản trên đất: 259.672.721 đồng/6 trường hợp (lý do không nhận: Các hộ dân đề nghị khi nào chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất thì các hộ mới nhận để đủ kinh phí sửa chửa lại công trình đã tháo dỡ).

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo bố trí kinh phí chi trả bồi thường về đất cho thành phố Cam Ranh để chi trả cho các hộ dân thuộc dự án Quốc lộ 1A trên địa bàn thành phố Cam Ranh dự kiến trong quý I-2017.

- Dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Cam Lâm được triển khai công tác giải phóng mặt bằng từ tháng 8-2013. Đến nay đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng giao cho đơn vị thi công thực hiện dự án.

Đối với dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Suối Tân, huyện Cam Lâm vẫn chưa tiến hành chi trả nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kinh phí bồi thường đất, cụ thể như sau:

+ Tổng kinh phí được phê duyệt: 38,552 tỷ đồng/585 hộ. Hiện tại, UBND huyện Cam Lâm đã tiến hành chi trả cho các hộ dân 24,568 tỷ đồng thuộc nguồn vốn trái phiếu và 4,490 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh (hạng mục bồi thường cây trồng và vật kiến trúc trên đất). Với kinh phí bồi thường đất (ranh giới mở rộng của Tỉnh) thuộc nguồn vốn ngân sách Tỉnh là 9,494 tỷ đồng/392 hộ.

Ngày 8-7-2014, UBND tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 4033/UBND-XDNĐ về việc bồi thường đối với phần diện tích đất (ranh giới mở rộng của tỉnh) thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1A gửi UBND huyện Diên Khánh và các huyện, thị xã, thành phố (có dự án mở rộng Quốc lộ 1A). Do tình hình ngân sách tỉnh hiện nay khó khăn, trước mắt chỉ bồi thường vật kiến trúc trên đất, tỉnh sẽ tiếp tục cân đối vốn chi giai đoạn 2016 - 2020 để chi trả tiền bồi thường đất.

Các tin khác