DANH MỤC

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2014

TT

TÊN ĐỀ TÀI

ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

KINH PHÍ THỰC HIỆN (triệu đồng)

Thời gian thực hiện
(tháng)

ĐƠN VỊ  CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

Tổng cộng

Ngân sách

Đối ứng

I. KHOA HỌC TỰ NHIÊN

   1  

Ứng dụng triển khai trồng loài thông Caribe tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

- Phổ biến, nhân rộng trồng loài thông có hình dáng đẹp nhằm tạo cảnh quan môi trường cho thành phố Nha Trang;

- Nâng cao độ che phủ rừng của thành phố đối với diện tích đất trống đồi núi trọc, góp phần ổn định môi trường sinh thái;

- Tăng thu nhập cho người dân đối với loài cây có tốc độ sinh trưởng nhanh, có giá trị về mặt kinh tế cung cấp gỗ với nhiều công dụng: làm gỗ xây dựng, gỗ trụ mỏ, ván ép, gỗ đóng đồ nội thất, bột sợi giấy dai, gỗ đóng tàu thuyền,…

- Đề xuất biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh thông caribe giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt nhằm rút ngắn chu kỳ khai thác, tăng nguồn thu cho người dân

- Trồng quy mô 1,5 ha rừng thông Caribe 2 năm tuổi sinh trưởng và phát triển tốt với điều kiện lập địa tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

   + Tỷ lệ cây sống: Đảm bảo tỷ lệ cây sống trên 85%

  + Cây có phẩm chất loại A chiếm tỷ lệ đa số

  + Chiều cao vút ngọn (hvn): 112 cm.

  + Đường kính cổ rễ (D0): 7,5 cm

- Báo cáo tổng hợp đề tài

140

95

45

24

 

UBND Thành phố Nha Trang

   2  

Nghiên cứu phương pháp vận động nhằm nâng cao chất lượng hiến máu nhân đạo đối với nhóm máu O tại thành phố Nha Trang

- Xây dựng hệ thống giải pháp vận động hiến máu nhân đạo đối với nhóm máu O tại thành phố Nha Trang chất lượng và hiệu quả

- Vận động hiến máu nhóm O đạt 60-70%

- Đảm bảo vận động hiến máu đạt 1.000 đơn vị máu

- Xây dựng phong trào hiến máu đồng đều tại các địa phương

- Báo cáo tổng hợp và các báo cáo chuyên đề với những số liệu thực tiễn đối với vấn đề nghiên cứu.

- Vận động hiến máu nhóm O đạt 60-70%

78

60

18

24

 

 

UBND Thành phố Nha Trang

   3  

Đánh giá thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại xã, phường thông qua phân tích Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã tại thành phố Cam Ranh.

- Đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế của các trạm y tế xã, phường thành phố Cam Ranh.

- Đề xuất các giải pháp cần thiết để xã, phường thành phố Cam Ranh được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong thời gian sớm nhất.

- Kết quả đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế của xã, phường.

- Giải pháp để xã, phường được công nhận Bộ tiêu chí quốc gia về y tế sớm nhất.

- Kết quả đề tài làm cơ sở để các trạm y tế xã, phường phấn đấu đạt và duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

- Báo cáo tổng hợp đề tài

85

70

15

12

UBND Thành phố Cam Ranh

   4  

Ứng dụng mô hình sinh kế chăn nuôi heo trên đệm lót sinh thái.

Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả và bền vững.

- Mô hình chăn nuôi heo giảm thiểu ô nhiễm môi trường do không có chất thải từ chăn nuôi ra môi trường; không có mùi hôi thối từ phân và nước tiểu; hạn chế ruồi, muỗi. chống rét cho vật nuôi do vi sinh vật hoạt động và sinh nhiệt trong chuồng nuôi.

- Báo cáo tổng hợp đề tài

292

100

192

12

UBND Huyện Cam Lâm

   5  

Ứng dụng khoa học kỹ thuật ghép sá sùng, cá dìa, tôm sú và nuôi ghép sò huyết, tôm sú trong ao đất tại các vùng nuôi

- Các đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm và đạt chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm (không có dư lượng kháng sinh trong thực phẩm).

- Xây dựng quy trình nuôi phù hợp để triển khai nhân rộng trên địa bàn.

- Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, thay đổi kiểu nuôi ảnh hưởng đến môi trường.

- Xây dựng 2 mô hình nuôi ghép, đánh giá việc nuôi kết hợp tại địa phương có thể giảm nguy cơ thất bại trong nuôi trồng thủy sản, đảm bảo tính bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng mặt nước và khống chế được dịch bệnh, cải thiện môi trường.

 - Hoàn thành quy trình thành tài liệu tập huấn cho người dân.

-

- Báo cáo tổng hợp đề tài

273

100

173

24

UBND Huyện Cam Lâm

   6  

Ứng dụng, cải tiến thang nâng phục vụ cắt - tỉa cây xanh, cây cảnh và sửa chữa điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Diên Khánh.

 Ứng dụng, cải tiến thang nâng được sử dụng, khắc phục kịp thời các vị trí bóng điện công cộng bị cháy, hư hỏng, cắt, tỉa cây xanh cho thông thoáng, an toàn cho người cho người khi tham gia giao thông, trong đó có những vị trí đường hẹp xe chuyên dụng không thể thực hiện, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

- Công cụ thang nâng cải tiến để phục vụ cắt - tỉa cây xanh, cây cảnh và sửa chữa điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Diên Khánh.

- Báo cáo tổng hợp đề tài

100

80

20

12

UBND Huyện Diên Khánh

   7  

Xây dựng mô hình thâm canh cây keo lai giâm hom để cung cấp nguyên liệu giấy

- Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh keo lai rút ngắn thời gian khai thác so với phương thức canh tác hiện nay nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiện quả kinh tế cao;

- Tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất giấy sợi; cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng cho thị trường trong và ngoài nước.

- Tạo thêm việc làm, góp phần nâng cao đời sống cho người dân trong vùng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

- Mô hình tăng mật độ trồng keo từ 2000 cây/ha lên 5000 cây/ha, rút ngắn thời gian kinh doanh 1-2 năm so với truyền thống, NS keo đạt 110 - 130 ster/ha;

- 100 lượt người trong và ngoài vùng dự án tham gia tập huấn và hội nghị về việc ứng dụng KHCN trong trồng keo lai mật độ cao

- Báo cáo tổng hợp đề tài

80

80

0

24

UBND Huyện Khánh Vĩnh

   8  

Ứng dụng sợi carbon trong quá trình xử lý nước nuôi trồng thủy sản bị ô nhiễm

Nghiên cứu ứng dụng sợi carbon trong quá trình xử lý nước bị ô nhiễm hữu cơ trong nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao với thời gian xử lý ngắn

- 01 mô hình thiết bị xử lý nước ô nhiễm tại ao nuôi trồng thủy sản;

- Báo cáo tổng hợp đề tài;

- 01 bài báo trên Tạp chí KHCN&MT Khánh Hòa.

97

91

6

12

Sở Khoa học và Công nghệ

   9  

Đánh giá sự hài lòng đối với công việc của nhân viên bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa

- Đánh giá sự hài lòng đối với công việc của nhân viên bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa;

- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên để đề xuất giải pháp quản lý nguồn nhân lực tại Bệnh viện.

- Xác định tỉ lệ của từng yếu tố hài lòng đối với công việc và tỉ lệ hài lòng chung;

- Đề xuất giải pháp quản lý nguồn nhân lực tại Bệnh viện

- Báo cáo tổng hợp đề tài

26

24

2

11

Sở Y tế

 10                  

Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển cây xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) tại Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển cây Xáo tam phân làm cơ sở cho việc nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây xáo tam phân trong thời gian đến

- Báo cáo quá trình sinh trưởng và phát triển của cây xáo tam phân;

- Báo cáo tình hình sâu bệnh hại trên cây xáo tam phân;

- Vườn cây đầu dòng giống cây xáo tam phân.

- Báo cáo tổng hợp đề tài

50

40

10

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 11                  

Thiết kế và lắp đặt bộ thực tập PLC đa năng

- Dùng làm thiết bị giảng dạy cho mô-đun PLC và Chuyên đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ tại các trường dạy nghề;

- Dùng làm thiết bị học tập, nghiên cứu cho học sinh, sinh viên.

- Thiết bị dạy nghề: Bộ thực tập PLC đa năng;

- Được sử dụng làm thiết bị dạy thực hành tại trường Cao đẳng nghề, các trường dạy nghề trong tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp đề tài

70

65

5

12

Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang

 12                  

Thực trạng an toàn vệ sinh lao động tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động

- Khảo sát thực trạng công tác An toàn vệ sinh lao động tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Đề xuất mô hình, giải pháp, phương thức quản lý công tác An toàn vệ sinh lao động tại các mỏ đá nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.

- Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động tại các mỏ khai thác đá;

- Tài liệu tham khảo xây dựng quản lý an toàn lao động.

- Báo cáo tổng hợp đề tài

80

60

20

12

Liên đoàn Lao động tỉnh

II. KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN

 13                  

Khôi phục Đội Lễ nhạc truyền thống nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn Diên Khánh

- Khôi phục Đội nhạc lễ truyền thống nhằm kế thừa, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể phục vụ tại các lễ hội đình làng, các di tích, Nhà thờ tộc Họ, các đám tang trên địa bàn Diên Khánh, …Đào tạo ít nhất 1-2 Đội nhạc lễ có tuổi dời <45 tuổi để thay thế, kế thừa những nhạc công lớn tuổi.

- Khôi phục những Đội nhạc lễ là các nhạc công có thể đảm đương các bài tấu trong lễ hội Đình làng,  miếu, đền, di tích. Các vị trí nhạc công trong Đội nhạc lễ có thể hoán đổi cho nhau và có khả năng sử dụng thành thạo cũng như phối tấu trong Đội nhạc lễ khi tổ chức cúng tế.

- Đào tạo ít nhất 1-2 Đội nhạc lễ có tuổi đời <45 tuổi để thay thế, kế thừa những nhạc công lớn tuổi.

- 01 bộ đĩa CD các bản nhạc lễ truyền thống

- Báo cáo tổng hợp đề tài

80

60

20

12

UBND Huyện Diên Khánh

 14                  

Ứng dụng tài liệu lịch sử địa phương Khánh Hòa trong trường phổ thông trên địa bàn huyện Vạn Ninh

 

- Khái quát bức tranh lịch sử Vạn Ninh trong tiến trình chung của lịch sử tỉnh Khánh Hòa; Thống nhất nội dung kiến thức lịch sử huyện Vạn Ninh phối hợp tài liệu lịch sử địa phương của tỉnh (Phong trào Cần Vương; sự kiện cách mạng tháng tám (14/8/1945) ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện…)

- Làm rõ hơn vai trò của Biển đảo trên vùng đất Vạn Ninh, góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương cho học sinh địa phương.

- Chuyên đề ngoại khóa lịch sử Vạn Ninh

- CD hình ảnh ngoại khóa

- Một số giáo án có kiến thức lồng ghép

-Biên bản tọa đàm; Bài báo khoa học

 

- Báo cáo tổng hợp đề tài

45

40

5

12

UBND Huyện Vạn Ninh

 15                  

Một số giải pháp khôi phục, bảo tồn Sử thi của người Raglai

- Nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật diễn xướng sử thi của tộc người Raglai ở Khánh Sơn

- Mở lớp hướng dẫn học tập, cách diễn xướng sử thi cho các đối tượng làm công tác văn hóa ở các xã, thị trấn của huyện Khánh Sơn

- Tuyên truyền phổ biến, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Raglai ở Khánh Sơn

- Ghi âm 01 bộ đĩa CD (10 đĩa) nghệ thuật diễn xướng sử thi Raglai của các nghệ nhân dân gian Việt Nam (03 Nghệ nhân dân gian)

- Biên soạn một số tài liệu tổ chức lớp học hướng dẫn cho các học viên

- Báo cáo tổng hợp đề tài

70

70

0

16

UBND Huyện Khánh Sơn

 16                  

Các yếu tố quyết định vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Khánh Hòa

- Nghiên cứu các yếu tố quyết định đến vốn đầu tư FDI tại Khánh Hòa.

- Đề xuất các giải pháp, một số chính sách có liên quan để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, tăng quy mô đầu tư để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở Khánh Hòa

 - Báo cáo nghiên cứu, trong đó xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư FDI và mức độ tác động của các yếu tố đến vốn đầu tư FDI tại tỉnh Khánh Hòa.

- Đề xuất các giải pháp, một số chính sách khuyến khích FDI đầu tư vào tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp đề tài

70

60

10

05

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 17                  

Ứng dụng tài liệu lịch sử địa phương Khánh Hòa trong trường phổ thông trên địa bàn huyện Diên Khánh

- Thống nhất các nội dung ứng dụng dạy học tài liệu lịch sử địa phương trên địa bàn huyện Diên Khánh (bài lồng ghép, bài tiết PPCT, bài ngoại khóa kỷ niệm ngày truyền thống huyện Diên Khánh)

- Giáo dục ý thức gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa Diên Khánh cho học sinh.

- Tài liệu chuyên đề ngoại khóa lịch sử, văn hóa Diên Khánh;

- CD tư liệu hình ảnh;

- Giáo án lồng ghép;

- Biên bản tọa đàm; Bài báo khoa học

- Báo cáo tổng hợp đề tài

45

40

5

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 18                  

Ứng dụng tài liệu lịch sử địa phương Khánh Hòa trong trường phổ thông trên địa bàn huyện Ninh Hòa

- Thống nhất giảng dạy kiến thức lịch sử địa phương Ninh Hòa (lịch sử văn hóa, biển đảo, nghề truyền thống…) vào các bài lịch sử địa phương Khánh Hòa; hình thành nội dung chuyên đề tích hợp về lịch sử cách mạng, kinh tế, văn hóa Ninh Hòa…triển khai rộng rãi trong giáo viên toàn thị xã.

- Giáo dục ý thức gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa truyền thống quê hương cho học sinh.

- Tài liệu chuyên đề ngoại khóa lịch sử, văn hóa Ninh Hòa;

- CD tư liệu hình ảnh;

- Giáo án dạy lồng ghép;

- Biên bản tọa đàm; Bài báo khoa học

- Báo cáo tổng hợp đề tài

45

40

5

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

 19                  

Sưu tầm văn bia chữ Hán tỉnh Khánh Hòa

- Thống kê, khảo sát toàn bộ văn bia chữ Hán tỉnh Khánh Hòa. In dập, sao chép, chụp hình, chế bản chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa, chú thích các văn bia chữ Hán;

- Đề xuất định hướng bảo tồn đối với các văn bia;

- Công bố số lượng văn bia chữ Hán tỉnh Khánh Hòa; lược quan về đặc điểm, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, hình thức biểu hiện, điêu khắc trang trí…

- Báo cáo tổng hợp về hiện trạng văn bia chữ Hán tỉnh Khánh Hòa về trữ lượng, nội dung, giá trị và định hướng bảo tồn;

- Phụ lục ảnh, bản dập, phiên âm, dịch nghĩa các văn bia chữ Hán;

- 01 ấn phẩm về Văn bia chữ Hán tỉnh Khánh Hòa.

80

65

15

12

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

 20                  

Ứng dụng tài liệu lịch sử địa phương Khánh Hòa trong đào tạo sinh viên ngành Sử tại trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang.

- Giúp sinh viên ngành Sử của Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang hiểu biết về Lịch sử địa phương Khánh Hòa và biết cách vận dụng các phương pháp trong nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy Lịch sử địa phương Khánh Hòa ở trường Trung học cơ sở.

- Góp phần thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy, hoàn thiện tài liệu học phần lịch sử địa phương, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Sử gắn với thực tế địa phương.

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

- Tài liệu bổ trợ cho việc dạy và học Học phần lịch sử địa phương (nội dung lịch sử địa phương cấp Trung học cơ sở, Phương pháp nghiên cứu, Phương pháp giảng dạy, Phương pháp biên soạn…).

- Các chuyên đề: Dự kiến 15 chuyên đề thể hiện 5 nội dung nghiên cứu.

- Kỷ yếu hội thảo khoa học.

70

60

10

12

Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

 21                  

Giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ Hội phụ nữ trong việc tham gia quản lý Nhà nước

- Nghiên cứu giải pháp góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội trong việc tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, góp phần vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà;

- Kiến nghị, đề xuất một số cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các cấp Hội trong tỉnh tham gia quản lý Nhà nước.

- Báo cáo tổng hợp đề tài

- Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội trong việc tham gia quản lý Nhà nước;

- Kiến nghị, đề xuất một số cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các cấp Hội trong tỉnh tham gia quản lý Nhà nước;

- Tập huấn cho 70-80 lượt cán bộ Hội Phụ nữ trong việc nâng cao năng lực tham gia quản lý Nhà nước

60

50

10

12

Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh

 22                  

Điều tra thực trạng, nhận thức về lao động, việc làm, học nghề lập nghiệp và nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên tại Huyện Khánh Sơn

- Nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về học nghề, lập nghiệp;

- Tạo bước đột phá về số lượng và nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên, nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, nhất là thanh niên đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế;

- Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh.

- Báo cáo tổng hợp đề tài.

- Đề xuất các giải pháp về học nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên tại huyện Khánh Sơn

 

 

36

32

4

12

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

 23                  

Giảng dạy lịch sử địa phương Khánh Hòa với nội dung tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trên quần đảo Trường Sa bằng bản đồ điện tử

- Dựng lại bức tranh lịch sử quá trình giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa năm 1975.

- Thực hành việc trình bày quá trình giải phóng bằng bản đồ điện tử và tích hợp kiến thức biển đảo

- Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo trong học sinh

Chuyên đề quá trình giải phóng Trường Sa

1 bản đồ điện tử giải phóng Trường Sa

Các nội dung thích hợp: phim, ảnh tư liệu

- Báo cáo tổng hợp đề tài.

50

45

5

12

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

TỔNG CỘNG: 23 đề tài

2.022

1.427

595

 

 

Các tin khác