Thông tin đường dây nóng

Thông tin đường dây nóng

STT

Cơ quan

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cố định

Di động

I.

Sở, Ban, Ngành

1

Văn phòng UBND tỉnh

 

Ông Huỳnh Ngọc Bông

Giám đốc

02583.826.517

0903.512.262

hnbong@khanhhoa.gov.vn

 

Bà Trần Thị Hằng Nga

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức

02583.822.977

0914.166.190

tthnga@khanhhoa.gov.vn

2

Sở Nội vụ

 

Ông Ngô Truyện

Giám đốc

02583.822.086

0913.408.121

 

 

Bà Lê Thị Minh Nguyệt

Chánh Văn phòng

02583.827.095

0918.980.959

 

3

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Ông Phạm Duy Lộc

Giám đốc

02583.561.999

0913.456.714

pdloc@khanhhoa.gov.vn

 

Bà Nguyễn Thị Hoa

Chánh Văn phòng

02583.562.444

0983.166.394

nthoa@khanhhoa.gov.vn

4

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Bà Phạm Thùy Quyên

Phó Chánh Văn phòng

02583.561.563

0901.901.890

 

5

Sở Xây dựng

 

Ông Lê Văn Dẽ

Giám đốc

02583.560.847

0913.429.112

 

 

Ông Lê Chí Nguyện

Phó Chánh Văn phòng – Phụ trách phòng

02583.813.386

0996.450.460

 

6

Sở Ngoại vụ

 

Ông Nguyễn Quốc Trâm

Giám đốc

02583.526.415

0997.985.838

 

 

Bà Nguyễn Thị Khánh Hà

Chuyên viên – Bộ Phận một cửa

02583.526.418

0997.985.846

 

7

Sở Y tế

 

Ông Lê Tấn Phùng

Phó Giám đốc

02583.820.182

0914.036.832

 

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Ông Trần Xuân Tây

Chánh Văn phòng

02583.822.654

0967.807.979

 

9

Sở Công Thương

 

Ông Lưu Thanh Tòng

Chánh Thanh tra

02583.822.952

0902.476.679

 

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Ông Lê Trần Huy

Phó Chánh văn phòng

02583.822.906

0989.077.550

 

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Ông Lê Tuấn Tứ

Giám đốc

02583.821.119

0903.590.331

 

 

Ông Huỳnh Vĩnh Khang

Chánh văn phòng

02583.818.625

0905.024.676

 

12

Sở Văn hóa và Thể thao

 

Ông Nguyễn Khắc Hà

Giám đốc

02583.822.848

0908.232.585

 

 

Ông Nguyễn Châu Hùng

Phó Chánh văn phòng phụ trách

02583.826.194

0914.023.585

 

13

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

 

Bà Phạm Thị Thanh Phương

Thanh tra viên

02583.527.135

0977.280.081

 

14

Sở Giao thông vận tải

 

Ông Cao Tấn Lợi

Phó Giám đốc

02583.818.963

0903.583.121

 

 

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Phó Chánh văn phòng

02583.817.616

0913.419.737

 

15

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

 

Ông Trần Việt Trung

Giám đốc

02583.501.502

0905.011.303

tvtrung@khanhhoa.gov.vn

 

Bà Cung Quỳnh Anh

Chánh văn phòng

02583.828.333

0983.825.057

cqanh@khanhhoa.gov.vn

16

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

 

Ông Lê Văn Hạ

Giám đốc

02583.822.760

0935.401.109

 

 

Bà Lê Thị Hồng Thanh

Trưởng phòng Kiểm soát TTHC

02583.822.765

0918.985.228

 

17

Ban An toàn giao thông

 

02583.525.048

0913.489.178

atgt@khanhhoa.gov.vn

18

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

 

Ông Nguyễn Minh Dũng

Giám đốc

02583.527.812

0914.410.859

 

 

Ông Lê Quang Thanh

Phó Giám đốc

02583.527.812

0913.444.195

 

 

Bà Võ Thị Ngọc Thúy

Trưởng phòng Hành chính – Tài chính

02583.527.812

0903.777.223

 

19

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

 

Ông Quách Thanh Sơn

Giám đốc

02583.525.765

0914.003.070

 

 

Ông Nguyễn Công Tuấn

Phụ trách phòng Tài chính – Tổng hợp

02583.521.749

0888.150.569

 

20

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

 

Ông Đặng Hồng Tuấn

Phó Phòng Tổ chức – Hành chính

02583.562.204

0913.424.789

 

21

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông

 

Ông Đặng Hữu Tài

Phó Giám đốc

 

0918.259.016

 

 

Ông Tạ Trọng Phát

Phó phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch – Tổng hợp

02583.528.027

0913.420.449

 

22

Tư Vấn hỗ trợ trẻ em

 

18001567

 

 

23

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa

 

02583.883.040

 

 

24

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

 

Ông Lê Quang Ngọc

Trưởng ban

02583.825.113

0913.419.892

 

 

Ông Phùng Tấn Duy

Chánh Văn phòng

02583.560.189

0905.384.692

 

II.

Thành phố, Thị xã, Huyện

1

UBND huyện Khánh Sơn

 

Ông Định Ngọc Bình

Chủ tịch

02583.609.779

0913.461.558

 

 

Ông Bùi Thanh Cương

Phó CVP.HĐND&UBND

02583.509.138

0912.068.496

 

 

Ông Vũ Văn Thuy

Phó Trưởng phòng Tư pháp

02583.606.515

0969.498.049

 

 

Bà Cao Thị Hiền

Phó Trưởng phòng Nội vụ

02583.869.184

02583.509.188

 

2

UBND thành phố Nha Trang

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Sâm

CVP.HĐND&UBND

02583.500.898

 

 

 

Ông Nguyễn Xuân Đạt

Giám đốc Chi nhánh VP đăng ký đất đai TP. Nha Trang

 

0914.644.898

 

3

UBND huyện Cam Lâm

 

Ông Bùi Quang Nam

Chánh VP.HĐND&UBND

02583.983.225

0984.057.585

 

4

UBND huyện Diên Khánh

 

Ông Đinh Văn Thiệu

Chủ tịch

02583.850.306

0905.114.796

 

 

Ông Nguyễn Văn Anh

Chánh Văn phòng HĐND&UBND

02583.850.305

0905.119.765

 

5

UBND huyện Khánh Vĩnh

 

Ông Nguyễn Minh Tùng

Phó Trưởng phòng Tư pháp – Trưởng bộ phận 1 cửa

02583.790.119

0988.392.792

 

 

Ông Nguyễn Như Thống

Phó Trưởng phòng Nội vụ

02583.700.025

0888.168.222

 

6

UBND huyện Khánh Vĩnh

 

Nguyễn Hồng Phong

Chuyên viên

02583.847.047

0937.043.178

 

7

UBND huyện Vạn Ninh

 

Trần Ngọc Khiêm

Phó Chủ tịch

02583.840.482

0914.238.459

 

III

Trường học

1

Trường Cao đẳng nghề Nha Trang

 

Ông Trần Văn Chiến

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

02583.881.139

0905.572.822

 

2

Trường Đại học Khánh Hòa

 

Ông Trương Đình Đức

Chuyên viên P.Truyền thông và Hợp tác quốc tế

02583.523.420

0989.162.252

 

 

Ông Hồ Thanh Phong

Chuyên viên P. Đào tạo

02583.525.840

0122.557.1440

 

3

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

 

Ông Nguyễn Hữu Phước

Phó Trưởng phòng Đào tạo

02583.521.576

02583.521.166

0901.939.166

 


 

Các tin khác