Thông tin đường dây nóng

Thông tin đường dây nóng và hòm thư góp ý

STT

Cơ quan

Số điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Ban An toàn giao thông

0583.525.048

0913.489.178

 

atgt@khanhhoa.gov.vn

2

Tư Vấn hỗ trợ trẻ em

18001567

 

 

3

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa

0583.883.040

 

 

Các tin khác