Thông tin đường dây nóng

Thông tin đường dây nóng

STT

Cơ quan

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cố định

Di động

I.

Sở, Ban, Ngành

1

Sở Nội vụ

 

Ông Ngô Truyện

Giám đốc

02583.822.086

0913.408.121

 

 

Bà Lê Thị Minh Nguyệt

Chánh Văn phòng

02583.827.095

0918.980.959

 

2

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Ông Phạm Duy Lộc

Giám đốc

02583.561.999

0913.456.714

pdloc@khanhhoa.gov.vn

 

Bà Nguyễn Thị Hoa

Chánh Văn phòng

02583.562.444

0983.166.394

nthoa@khanhhoa.gov.vn

3

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Bà Phạm Thùy Quyên

Phó Chánh Văn phòng

02583.561.563

0901.901.890

 

4

Sở Xây dựng

 

Ông Lê Văn Dẽ

Giám đốc

02583.560.847

0913.429.112

 

 

Ông Lê Chí Nguyện

Phó Chánh Văn phòng – Phụ trách phòng

02583.813.386

0996.450.460

 

5

Sở Ngoại vụ

 

Ông Nguyễn Quốc Trâm

Giám đốc

02583.526.415

0997.985.838

 

 

Bà Nguyễn Thị Khánh Hà

Chuyên viên – Bộ Phận một cửa

02583.526.418

0997.985.846

 

6

Ban An toàn giao thông

 

02583.525.048

0913.489.178

atgt@khanhhoa.gov.vn

7

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

 

Ông Nguyễn Minh Dũng

Giám đốc

02583.527.812

0914.410.859

 

 

Ông Lê Quang Thanh

Phó Giám đốc

02583.527.812

0913.444.195

 

 

Bà Võ Thị Ngọc Thúy

Trưởng phòng Hành chính – Tài chính

02583.527.812

0903.777.223

 

8

Tư Vấn hỗ trợ trẻ em

 

18001567

 

 

9

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa

 

02583.883.040

 

 

II.

Thành phố, Thị xã, Huyện

1

Huyện Khánh Sơn

 

 

 

 

 

Ông Định Ngọc Bình

Chủ tịch

02583.609.779

0913.461.558

 

 

Ông Bùi Thanh Cương

Phó CVP.HĐND&UBND

02583.509.138

0912.068.496

 

 

Ông Vũ Văn Thuy

Phó Trưởng phòng Tư pháp

02583.606.515

0969.498.049

 

 

Bà Cao Thị Hiền

Phó Trưởng phòng Nội vụ

02583.869.184

02583.509.188

 

III

Trường học

1

Trường Cao đẳng nghề Nha Trang

 

Ông Trần Văn Chiến

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

02583.881.139

0905.572.822

 

Các tin khác