KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Đề nghị UBBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư dự án Bến xe phía Nam sớm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho 18 hộ còn lại bị ảnh hưởng của dự án

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị UBBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư dự án Bến xe phía Nam sớm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho 18 hộ còn lại bị ảnh hưởng của dự án (tổng số 46 hộ, đã chi trả 28 hộ).

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng Bến xe liên tỉnh phía Nam tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh do Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm làm chủ đầu tư. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh là đơn vị được chủ đầu tư hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo báo cáo của UBND huyện Diên Khánh, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án như sau:

+ Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa: 49 trường hợp với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 6.628.470.000 đồng.

+ Chi trả đợt 1 hoàn tất vào ngày 14-7-2016 gồm 30 trường hợp với tổng số tiền 3.666.493.000 đồng.

+ Chi trả đợt 2 gồm 19 trường hợp với tổng số tiền: 2.961.977.000 đồng. Từ ngày 21-11-2016 đến nay đã chi trả được 18 trường hợp với tổng số tiền là 2.488.913.000 đồng. Còn một trường hợp chưa nhận tiền là hộ ông Nguyễn Khắc Rồi với số tiền là 473.064.000 đồng do con trai ông Rồi đang giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang ở nước ngoài.

+ Trong tháng 12-2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất Diên Khánh sẽ tiến hành chi trả tiền thưởng trong công tác giải phóng mặt bằng cho các hộ dân nhận tiền của đợt 2.

Các tin khác