ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT

Những số điện thoại cần thiết

Quay số

Giải thích

0

Gọi tự động đi liên tỉnh

00

Gọi tự động đi quốc tế

101

Đăng ký gọi đường dài trong nước

110

Đăng ký gọi đường dài quốc tế

113

Gọi cảnh sát

114

Gọi cứu hoả

115

Gọi cấp cứu y tế

116

Giải đáp số điện thoại nội hạt

117

Hỏi giờ

118

Tự thử chuông

119

Báo hỏng điện thoại

105

Dịch vụ nhắn tin toàn quốc (tiếng Anh)

106

Hỏi đáp về dịch vụ nhắn tin toàn quốc

107

Dịch vụ nhắn tin toàn quốc (tiếng Việt)

108 hay 1080

Giải đáp thông tin Kinh tế, Văn hoá, xã hội

1260

Dịch vụ truy nhập Internet dành cho các account của cá nhân và thẻ Internet trả trước (VNN 1260, VNN 1260-P)

1268

Dịch vụ truy nhập Internet trong nước (VNN 1268)

1269

Dịch vụ truy nhập Internet trong nước và quốc tế (VNN 1269)

1267

Dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao thông qua ISDN (VNN 1267)

130

Dịch vụ nhắn tin MCC - thành phố Hồ Chí Minh

131

Dịch vụ nhắn tin ABC - Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh

132

Dịch vụ nhắn tin ABC - Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh

133

Dịch vụ nhắn tin ABC - Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh

134

Dịch vụ nhắn tin phonelink - thành phố Hồ Chí Minh

135

Dịch vụ nhắn tin phonelink - thành phố Hồ Chí Minh

136

Dịch vụ nhắn tin phonelink - thành phố Hồ Chí Minh

137

Dịch vụ nhắn tin EPRO - thành phố Hồ Chí Minh

138

Dịch vụ nhắn tin EPRO - thành phố Hồ Chí Minh

139

Dịch vụ nhắn tin EPRO - thành phố Hồ Chí Minh

140

Dịch vụ nhắn tin Quảng Nam, Đà Nẵng

141

Dịch vụ nhắn tin của hệ thống thông tin di động VinaPhone

151

Dịch vụ giải đáp thông tin của hệ thống thông tin di động VinaPhone

142

Giải đáp cước phí đàm thoại quốc tế

143

Hỗ trợ và giải đáp cách gọi quốc tế

145

Dịch vụ giải đáp thông tin của hệ thống thông tin di động MobileFone

171

Dịch vụ điện thoại ”Gọi 171”, Fax giá rẻ qua giao thức Internet (VoIP, FoIP)

1717

Gọi điện thoại đường dài trong nước và quốc tế bằng thẻ ứng dụng giao thức VoIP

18001260

Giải đáp dịch vụ của VDC (Internet, VNN, truyền số liệu...)

19001570

Dự đoán kết quả các trận đấu bóng đá

19001580

Bình chọn ca khúc quốc tế trên sóng FM Đài tiếng nói Việt Nam

Các tin khác