ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT

Đường dây điện thoại “nóng” trong phòng, chống dịch Mers-Cov trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

SĐT liên hệ

1

Ông Lâm Quang Chứng

Phó giám đốc Sở Y tế

0983.016.131

2

Bà Đặng Dương Thanh Hương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chuyên viên bộ phận một cửa)

0583.822.704

3

Ông Nguyễn Kim Hòa

GĐ Sở Thông tin - Truyên thông

0982.757.777

4

Ông Nguyễn Văn Cường

Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

0918.270.019

5

Ông Bùi Minh Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường (Phó chi cục trưởng - Chi cục Bảo vệ môi trường)

0906.834.260

6

Ông Nguyễn Ngọc Tâm

PGĐ Sở Tài chính

0913.460.022

7

Bà Võ Nguyễn Như Hà

Sở Văn Hóa – Thể thao và Du lịch (Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ du lịch)

3828726/

0917.467.614

8

Ông Nguyễn Văn Dần

Phó giám đốc Sở Giao thông - Vận tải

0913.462.131/

0583.822.282

9

Ông Trần Minh Hải

Phó giám đốc Sở Kế hoạch — Đầu tư

0914.040.850

10

Ông Dương Huỳnh Tuấn

Công an tỉnh (Phó giám đốc Trung tâm chỉ huy thông tin)

0583.528.080/

0583.691.204

 0583.691.204

11

Ông Phạm Tấn Đức

UBND huyện Diên Khánh (Giám đốc TTYT Diên Khánh)

0978.595.710

12

Ông Mấu Văn Phi

Phó chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh

0914.224.170

13

Ông Mấu Thái Cư

Phó chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn

0583.509.290

14

Ông Phạm Minh Hoàng

UBND huyện Cam Lâm (Trưởng phòng y tế)

0583.707.567

15

Ông Đồng Văn Chương

UBND huyện Vạn Ninh (Trường phòng Y tế)

0914.054.532

16

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh

Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa

0935.562.598

17

Ông Đào Văn Hòa

Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh

0914.204.432

18

Ông Nguyễn Chí Thanh

UBND thành phố Nha Trang (Trưởng phòng Y tế thành phố Nha Trang)

0935.830.498

19

Ông Viên Quang Mai

Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang

0914.095.735

20

Bà Lê Thị Hằng Nga

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (Phòng Tổ chức - Hành chính).

01222.578.484

21

Ông Nguyễn Hoa Hội

GĐ Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế

0903.590.813

22

Ông Nguyễn Văn Xáng

GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

0985.002.279

23

Ông Nguyễn Đông

GĐ bệnh viện Nhiệt đới

0903.595.153

24

Ông Nguyễn Văn Hải

GĐ Trung tâm Y tế dự phòng

0905.110.088

Các tin khác