GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Danh sách người Giám định Tư pháp theo vụ việc

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi công tác

Lĩnh vực

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và  hoạt động giám định tư pháp

1

Nguyễn Hoài Sơn

1973

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa

- 06 năm kinh nghiệm chuyên môn (Cử nhân)

2

Nguyễn Nhật Thịnh

1975

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa

- 13 năm năm kinh nghiệm chuyên môn (Kỹ sư)

3

Nguyễn Công Thoại

1982

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa

- 07 năm năm kinh nghiệm chuyên môn (Kỹ sư)

4

Lương Kim Ngân

16/10/1981

Chi cục Trồng trọt và BVTV, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Bảo vệ thực vật

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 13 năm

5

Lê Quang Vịnh

16/08/1981

Chi cục Trồng trọt và BVTV, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Nông học

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 07 năm

6

Trần Quốc Khánh

20/06/1983

Chi cục Trồng trọt và BVTV, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Nông học

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 08 năm

7

Nguyễn Quốc Tuấn

05/03/1986

Chi cục Trồng trọt và BVTV, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Nông học

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 07 năm

8

Hoàng Kim Quỳnh

27/01/1986

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Bệnh học và nuôi trồng thủy sản

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 06 năm

9

Nguyễn Thái Bình

28/05/1985

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Thú y

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 06 năm

10

Huỳnh Thị Kim Oanh

27/10/1983

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Thú y

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 09 năm

11

Nguyễn Như Đào

10/5/1965

Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Thủy sản

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 23 năm

12

Lê Đình Khiêm

04/01/1979

Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Cơ khí

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 15 năm

13

Lữ Thanh Phong

26/05/1981

Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Khai thác thủy sản

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 10 năm

14

Nguyễn Thị Toàn Thư

05/05/1983

Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Nuôi trồng thủy sản

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 10 năm

15

Nguyễn Văn Thịnh

10/01/1982

Chi cục Kiểm Lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Lâm Nghiệp

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 11 năm

16

Nguyễn Văn Tuấn

20/08/1961

Chi cục Kiểm Lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Lâm Nghiệp

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 33 năm

17

Lê Xuân Thái

30/08/1981

Chi cục Thủy Lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Thủy lợi

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 06 năm

18

Nguyễn Ngọc Vinh

15/06/1982

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Thủy lợi

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 07 năm

19

Lê Văn Lĩnh

22/12/1973

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Thủy sản

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 10 năm

20

Bùi Lân

04/4/1968

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Thủy sản

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 10 năm

21

Trần Thượng Hào

15/09/1985

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Nông học

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 07 năm

22

Trịnh Thị Kim Liên

22/04/1987

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Công nghệ sinh học

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 05 năm

23

Chu Đức Hùng

12/04/1981

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

Công nghệ sau thu hoạch

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 06 năm

24

Nguyễn Thị Minh Huyên

25/02/1982

Sở Tài chính Khánh Hòa

Tài chính Doanh nghiệp

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 05 năm
- Kinh nghiệm hoạt động giám định tư pháp: 0 năm

25

Trần Quốc Hiển

28/08/1959

Sở Tài chính Khánh Hòa

Tài chính Ngân sách

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 07 năm
- Kinh nghiệm hoạt động giám định tư pháp: 0 năm

26

Nguyễn Thị Thương

20/10/1979

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa

Quản lý văn hóa

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: từ 01/04/2008

27

Nguyễn Thanh Phong

11/11/1974

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa

Quản lý di sản văn hóa

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: từ 27/04/2012

28

Nguyễn Thị Kim Loan

13/01/1980

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa

Thanh tra văn hóa và thể thao

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: từ 01/10/2006

29

Ngô Anh Tuấn

01/11/1968

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa

Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: từ 01/04/2008

30

Đặng Quốc Văn

07/12/1981

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa

Quản lý thể dục thể thao

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: từ 01/08/2009

31

Nguyễn Tố Linh

28/10/1981

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa

Kế hoạch - Tài chính

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: từ 01/04/2010

32

Nguyễn Châu Hùng

25/07/1978

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa

Cải cách hành chính, công nghệ thông tin

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: từ 01/04/2008

33

Trần Nam Bình

28/06/1977

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng Khánh Hòa

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Chất lượng xây dựng;
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

-Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định: 10 năm

34

Lê Thành Đức

25/01/1979

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng Khánh Hòa

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Chất lượng xây dựng;
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

-Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định: 08 năm

35

Ngô Võ Thiện Long

23/09/1973

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Khánh Hòa, Sở Xây dựng Khánh Hòa

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Chất lượng xây dựng;
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

-Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định: 09 năm

36

Phan Cao Ngân

27/03/1977

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Khánh Hòa, Sở Xây dựng Khánh Hòa

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Chất lượng xây dựng;
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

-Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định: 08 năm

37

Nguyễn Thái Khương

17/04/1977

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng Khánh Hòa

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Chất lượng xây dựng;
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

-Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định: 08 năm

38

Nguyễn Văn Dũng

30/05/1981

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng Khánh Hòa

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Chất lượng xây dựng;
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

-Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định: 07 năm

39

Trần Lý Sỹ Sơn

10/06/1981

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng Khánh Hòa

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Chất lượng xây dựng;
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

-Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định: 07 năm

40

Tạ Xuân Duy

02/07/1980

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng Khánh Hòa

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Chất lượng xây dựng (Khảo sát, chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng).

-Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định: 09 năm

41

Nguyễn Văn Thọ

15/05/1962

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa

Kỹ thuật cơ khí nông nghiệp

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn:14 năm

42

Lê Tánh

05/01/1961

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa

Kỹ thuật cơ khí tàu thuyền; Trung cấp sửa chữa ô tô

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 13 năm

43

Nguyễn Thanh Hiến

12/02/1982

Phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa

Xây dựng cầu đường

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 10 năm

44

Lê Nguyên Vũ

06/04/1977

Phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa

Xây dựng cầu đường

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 15 năm

45

Nguyễn Thanh Sơn

11/08/1984

Phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa

Xây dựng cầu đường

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 07 năm

46

Phan Châu Vinh

15/10/1984

Phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa

Xây dựng cầu đường

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: 09 năm

47

Trần Việt Trung

16/02/1977

Giám đốc, Sở Du lịch Khánh Hòa

Du lịch

 

48

Nguyễn Thị Lệ Thanh

30/11/1969

Phó Giám đốc, Sở Du lịch Khánh Hòa

Du lịch

 

49

Võ Ngọc Dũng

31/3/1967

Thanh tra, Sở Du lịch Khánh Hòa

Du lịch

 

50

Nguyễn Văn Ty

26/5/1979

Phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch Khánh Hòa

Du lịch

 

51

Võ Nguyễn Như Hà

07/6/1982

Phòng Quản lý cơ sở Lưu trú, Sở Du lịch Khánh Hòa

Du lịch

 

52

Võ Thị Chương Nguyệt

05/03/1984

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa

Công nghệ thông tin

Trên 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn

53

Hoàng Trọng Phước

21/10/1977

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa

Công nghệ thông tin

Trên 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn

54

Nguyễn Thanh Minh

01/12/1979

Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Khoáng sản

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn 13 (năm)
- Kinh nghiệm trong hoạt động giám định tư pháp 1(năm)

55

Phạm Tiến Dũng

21/05/1976

Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Khoáng sản

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn 12 (năm)
- Kinh nghiệm trong hoạt động giám định tư pháp 1(năm)

56

Tô Vũ Sinh

26/01/1985

Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Môi trường

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn 9 (năm)

57

Lê Khổng Hàn Thiên

1984

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Tài nguyên và Môi trường

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn 8 (năm)

58

Nguyễn Thị Thu Hà

1972

Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Công nghệ Thông tin

-Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn 19 (năm)

59

Lưu Minh Khiêm

21/08/1979

Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Đăng ký chỉnh lý biến động đất đai

 

60

Trần Vũ Hưng

17/03/1983

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa

Kế hoạch và Đầu tư

05 năm

61

Cao Lê Dũng

31/03/1970

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa

Kế hoạch và Đầu tư

05 năm

62

Ngô Bá Hùng

28/03/1974

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa

Kế hoạch và Đầu tư

05 năm

63

Nguyễn Thanh Bình

02/05/1975

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa

Kế hoạch và Đầu tư

05 năm

64

Lê Tiến Hùng

17/10/1972

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa

Kế hoạch và Đầu tư

05 năm

65

Lê Quang Lâm

29/06/1987

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa

Kế hoạch và Đầu tư

05 năm

Các tin khác